Szilágyi Magdolna részvétele a Münsteri Egyetem konferenciáján

A konferencia résztvevőiMünsteri Egyetemen működő Institut für vergleigchende Städtgeschichte által történeti városatlasz témában megrendezett nemzetközi konferencián intézetünk tudományos munkatársa, Szilágyi Magdolna képviselte a középkori kutatócsoport Magyar Várostörténeti Atlasz kutatási programját. A GIS-based cartography – A change of media or a change of paradigms for Historic Town Atlases? címmel 2017. március 22. és 25. között tartott rendezvény programja itt olvasható.

Fő célja az egyes nemzeti (német, ír, angol, holland, finn, lengyel, román és magyar) történeti városatlaszok kiadásával kapcsolatos eddigi tapasztalatok megosztása volt, különös tekintettel a térinformatikai módszerek integrálásának lehetőségeire.  A kartográfiai célokra használt grafikai szoftverek mellett az utóbbi években a nyílt forráskódú illetve előfizetéshez kötött különféle geoinformatikai szoftverek (QGIS; ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro) is egye nagyobb tért hódítnak az történeti városatlaszok kiadásában. Ezen térinformatikai szoftverek mára számos új lehetőséget teremtettek a történeti–topográfiai adatok rögzítése, kiértékelése, térképi ábrázolása, és a kutatási eredmények közzététele terén egyaránt. A konferencián elhangzott előadások és kerekasztal beszélgetések keretein belül a résztvevők az eddigi trendek bemutatása mellett igyekeztek a történeti városatlaszok készítésének és közzétételének egységes elveit rögzíteni és közös célkitűzéseket megfogalmazni nemzetközi szinten. A hagyományos, papír alapú könyvkiadás folytatása mellett határozott tervként fogalmazódott meg a térinformatikai szoftverek felhasználásával elkészített adatbázisok és interaktív térképek minél nagyobb számban történő webes közzététele (ArcGIS Online), melynek révén a felhasználók kielemezhetik a kutatási eredményeket (WebScience), elkészíthetik saját térképeiket (Web Map), továbbá szemléletes prezentációk készítésére (Story Maps) is felhasználhatják azokat. A megkezdett párbeszéd folyatása, a jövőbeni tapasztalatcsere elősegítése, és a nemzetközi együttműködés elmélyítése céljából az Institut für vergleigchende Städtgeschichte közös internetes fórumot hozott létre az európai városatlasz projektek (Historic Town Atlases) résztvevői számára.