Európai projekt

Az Európai Várostörténeti Atlasz című kutatási program 1955-ben indult, a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (International Commission for the History of Towns) kezdeményezésére. Azóta 18 ország több mint 520 városának atlasza jelent meg. A program célja kezdetben egy olyan atlaszsorozat kiadása volt, mely elősegíti a városfejlődés közös európai gyökereinek feltárását azzal, hogy lehetőséget nyújt az összehasonlító topográfiai kutatásra a városok korai történetére vonatkozóan. Az eltelt évtizedek során a munka sokoldalúbbá vált és egyformán figyelmet fordít a városok térbeli fejlődésének, térszerkezetének és térhasználatának vizsgálatára minden korszakban, a kezdetektől a 20. századig.

Noha az egyes országok a várostörténeti atlaszokat többnyire egyedi módon állítják össze, bizonyos tartalmi elemek minden ország esetében megegyeznek. Ezek:

  • egy alaptérkép, mely az adott város alaprajzát a legkorábbi (jellemzően a 19. század első felére vagy közepére keltezhető), a telkeket és azok beépítését is feltüntető kataszteri térképek felhasználásával készült 1:2.500-as méretarányban:
    Wetter – 1869.
  • egy a város szűkebb környékét bemutató térkép, amely gyakran egy a 19. század elejére keltezhető katonai felmérés vagy modern kataszteri felmérés reprodukciója 1:25.000 méretarányban:
    Bad Hersfeld és környezete 1858.
  • egy modern városalaprajz:
    Frankenberg várostérkép 2007.
  • fejlődési fázis-térképek, melyek a topográfiai fejlődés egyes szakaszait régészeti, levéltári és térképi források alapján tervezett és szerkesztett ábrázolják.

A fenti, „kötelező” részek mellett az egyes atlaszok még további tematikus térképeket illetve a történeti térképek reprodukcióit is tartalmazhatják.

A program részletes leírását lásd, itt.

Az Európa-szerte megjelent atlaszokat ábrázoló interaktív térképet lásd, itt.

Európai városok atlasza elérhetőek innen:

Ausztria Ausztria Österreichischer Städteatlas
Csehország Csehország Historického atlasu měst České republiky
Hollandia Hollandia Historische stedenatlas van Nederland
Horvátország Horvátország Povijesni atlas gradova
Írország Írország Irish Historic Towns Atlas
Lengyelország Lengyelország Atlas historyczny miast polskich
Nagy-Britannia Nagy-Britannia British Historic Towns Atlas
Németország Németország Deutschen Historischen Städteatlas;  Historischen Atlas westfälischer Städte; Rheinischen Städteatlas; Hessischen Städteatlas
Olaszország Olaszország Atlante Storico delle Città Italiane
Románia Románia Atlas istoric al oraşelor din România
hams  Szlovákia Historický atlas miest Slovenska

 

Svájc Svájc Historischer Städteatlas der Schweiz; Atlas historique des villes suisses; Atlante storico delle città svizzere
Ukrajna Ukrajna Ukrainian Historic Towns Atlas