Kecskemét atlasz címlapMegjelent a Magyar Várostörténeti Atlasz 7. kötete, Kecskemét város atlasza.

A kötet könyvbemutatójára 2019. március 29-én, 14.00 órai kezdettel a kecskeméti Cifrapalotában (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.) kerül sor.

A könyvbemutató meghívója letölthető az alábbi linken.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2018. március 14-én került sor Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont összintézeti értekezletére.  A rendezvényen az MTA BTK főigazgatója, intézetünk igazgatója, Fodor Pál értékelte a 2017. évi eredményeket, majd ismertette a 2018. évi terveket. Ezt követően az egyes intézetek vezetői kaptak szót, intézetünkről Pók Attila tudományos tanácsadó, igazgatói megbízott beszélt. Ezután következett a Főigazgatói Elismerések ünnepélyes átadása. A kitüntetett kollégák között volt Oborni Teréz, intézetünktudományos főmunkatársa, témacsoport-vezetője, intézetünk volt tudományos titkára és Horváth Imre, a Tudományos információs témacsoport kiadványszerezési részlegének munkatársa. Rajta kívül Anonymus-díjat vehetett át Bácsatyai Dániel tudományos segédmunkatárs és Szilágyi Magdolna tudományos munkatárs. Mindannyiuknak szívből gratulálunk!

Fodor Pál  Pók Attila, Oborni Teréz, Fodor Pál  Fodor Pál, Szilágyi Magdolna  Fodor Pál, Bácsatyai Dániel  Nézőközönség 

Év Levéltári Kiadványa meghívó 20172018. február 27-én 11:00 órai kezdettel kerül sor Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi Albert Termében (Bp. 1139 Teve u. 3–5.) az Év Levéltári Kiadványa 2017 díjak átadására.  Köszöntőt mond Kenyeres István a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke, a BFL főigazgatója és Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, intézetünk igazgatója. A Monográfiák, tanulmánykötetek kategóriában első helyezést ért el a BFL és intézetünk közös kiadványa, a Magyar Várostörténeti Atlasz V.: Buda II. kötete (1686–1848), amelyet Simon Katalin írt és állított össze. A kiadványt intézetünk tudományos főmunkatársa, Tringli István mutatja be. A díjátadó ünnepség programja itt érhető el.

Megjelent a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat 5. köteteA Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat 5. köteteként megjelent a Simon Katalin által írt és összeállított Buda II. kötet (1686-1848) (Budapest: Budapest Főváros Levéltára, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, 2017, ISBN 978-615-5635-07-6, ISSN 2498-7166). A kiadvány Budapest Főváros Levéltára munkatársa, Simon Katalin történész és levéltáros többéves kutatómunkájának eredménye. A szerző az eddig megjelent topográfiai és várostörténeti munkák mellett elsősorban a Budapest Főváros Levéltárában őrzött forrásanyagra támaszkodik, melyet a levéltári forrásfeltárás, adatbázis-építés és digitalizáció módszerivel dolgozott fel. A sorozatban eddig megjelent városatlaszokhoz hasonlóan jelen munka is kétnyelvű (magyar és angol nyelven íródott), részletes adattárral ellátott, fényképekkel és térképekkel gazdagon illusztrált kiadvány. A kiadvány megvásárolható a Budapest Főváros Levéltára Titkárságán (1139 Budapest, Teve u. 3–5.) valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban (1053 Budapest, Magyar utca 40.)

A Magyar Várostörténeti Atlasz projekt műhelymegbeszélése Székesfehérváron2017. október 20. és 21. között, Székesfehérváron került sor a 2016. január 1-én indult Magyar Várostörténeti Atlasz kutatási projekt negyedik műhelymegbeszélésre. A székesfehérvári Magyar Király Szállóban tartott összejövetel első napján az előkészítő munkák előrehaladásáról számoltak be az egyes atlaszok szerzői. A műhelymegbeszélést követően az atlasz munkatársai részt vettek a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet valamint az Alba Civitas Történeti Alapítvány által megrendezett kettős könyvbemutatón. A Magyar Király Szállóban tartott könyvbemutatón „Az első 300 év Magyarországon és Európában. A domonkos rend a középkorban” és „Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon” című kiadványok bemutatására került sor. A műhelymegbeszélés második napján az adattári gyűjtőmunkával, valamint a szerkesztett térképmellékletekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket vitatták meg a projekt munkatársai. A délelőtti szakmai ülést vezetett városnézés és múzeumlátogatás követte. A projekt soron következő összejövetele Szekszárdon kerül megrendezésre 2018-ban.

Várostörténeti konferencia Bécsben a Magyar Várostörténeti Atlasz projekt munkatársainak részvételével2017. október 4-7 között, Bécsben került sor a Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Intézete és az Osztrák Tudományos Akadémia VISCOM (Visions of Community) projektjének város- és társadalomtörténettel foglalkozó alprojektje (Urban Communities an Non-Urban Sites and Centres) valamint intézetünk Magyar Várostörténeti Atlasz projektje közös szervezésében megrendezett Towns as Living Places: Static and Dynamic Aspects of Medieval and Early Modern Urban Communities című konferenciára. A konferencia fő célkitűzése annak megvitatása volt, hogy a várostörténeti atlaszok miként használhatóak fel az összehasonlító várostörténeti kutatások forrásaiként. A konferencia előadásai a mai Ausztria, Magyarország és Csehország városainak 13-18. századi topográfiai fejlődését járták körül. Egy-egy szekción belül a különböző tudományágakat (történelem, régészet, művészettörténet, és földrajz) képviselő kutatók hasonlították össze a fenti országok városainak topográfiáját társadalmi, gazdasági, védelmi és hatalmi szempontból. Szende Katalin, a Magyar Várostörténeti Atlasz projekt témavezetője, a magyar Atlaszok készítéséről és használatáról tartotta konferencianyitó előadását. A projekt további résztvevői közül Mészáros Orsolya a plébániatemplomok és koldulórendi templomok, Sárosi Edit a mezővárosok, Szilágyi Magdolna pedig a városi erődítésekről tartotta előadását. A részletes program itt olvasható.

 

Szende Katalin és Szilágyi Magdolna részvétele a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság 2017. évi közgyűlésén és konferenciáin KrakkóbanA Nemzetközi Várostörténeti Bizottság (International Commission for the History of Towns, ICHT), a CISH várostörténeti kutatásokra szakosodott tagszervezete 2017-ben Krakkóban tartotta a szokásos éves közgyűlését és tematikus konferenciáit, melyen Szende Katalin és Szilágyi Magdolna képviselte a Magyar Várostörténeti Atlaszt.

Az ICHT 2017. szeptember 13-án tartott közgyűlését szeptember 15-én egy kétnapos nemzetközi konferencia követte Political Functions of Urban Spaces through the Ages címmel. Az itt elhangzott, a középkortól a 20. századig terjedő időszakot felölelő 15 előadás a politikai reprezentáció városi térhasználatra gyakorolt hatását járták körül. Szeptember 16-án egy újabb nemzetközi konferenciára került sor Town Types in European Comparison Based on the Town Atlases címmel. A konferencia a Történeti Városatlasz Munkacsoport ülésével kezdődött Ferdinand Oppl (Bécs) elnökletével. Ezt követte Anngret Simms (Dublin) előadása az összehasonlító várostörténeti kutatások kihívásairól valamint Szende Katalin és Szilágyi Magdolna közös előadása a várostipológia alkalmazásának lehetőségeiről és szerepéről a várostörténeti kutatásokban. A konferencia délutáni „rezidenciavárosok” illetve „iparvárosok és kikötővárosok” témakörhöz kapcsolódó szekcióinak levezetésére Szende Katalint kérte fel a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság. Az előadások absztraktjait lásd itt.

A Magyar Várostörténeti Atlasz projekt műhelymegbeszélése Pápán2017. május 26-án és 27-án a Magyar Várostörténeti Atlasz projekt munkatársai részvételével műhelymegbeszélésre került sor Pápán. A Jókai Mór Városi Könyvtárban tartott megbeszélés első napján a Buda, Kecskemét, Nyírbátor, Óbuda, Pápa, Székesfehérvár, Szekszárd, és Vác atlaszok szerzői beszámoltak az atlaszok összeállításának előmunkálatairól és megvitatták az adatgyűjtés során felmerült kérdéseket, problémákat. A megbeszélést követően a meghívottak részt vettek egy a város által rendezett fogadáson, amelyen Áldozó Tamás polgármester üdvözölte őket.

Az összejövetel második napján folytatódott a városi könyvtárban tartott műhelymegbeszélés, melynek fő témája az atlaszok kartográfiai munkáinak megtervezése volt, különös tekintettel az alaptérképekre. A megbeszélést követően Hermann István, könyvtárigazgató, a pápai atlasz szerzője vezetésével az atlaszok munkatársai megismerkedtek Pápa középkori topográfiájával és ellátogattak a pápai Esterházy Kastélyba és a Kékfestő Múzeumba. A Magyar Várostörténeti Atlasz projekt következő összejövetelére várhatóan 2017 októberében, Székesfehérváron kerül majd sor.